Giỏ hàng bạn có: 1 Sản phẩm. Tổng tiền : 11.500.000 đ
ẢnhTên sản phẩm
HP Probook 645 G4 Ryzen 5 pro 2500U (4 Core 8 Threads) 2018
x 11.500.000 đ = 11.500.000 đ
Tổng tiền phải thanh toán
11.500.000 đ