Giỏ hàng bạn có: 1 Sản phẩm. Tổng tiền : 13.900.000 đ
ẢnhTên sản phẩm
Lenovo Flex 6 i5 8250U 14 FHD X360 new fullbox
x 13.900.000 đ = 13.900.000 đ
Tổng tiền phải thanh toán
13.900.000 đ